Witam na mojej stronie

Droga do wnętrza obrazu staje się początkiem drogi w głąb naszego własnego wnętrza.
Obrazy wyzwalały we mnie kolejne przemyślenia dotyczące procesu twórczego i mojego miejsca w świecie. Tęsknota za porządkiem i harmonią skłoniła mnie do zastanowienia się nad sobą i swoim powołaniem.

Światło i cień, jako motyw przewodni w moich pracach, buduje przestrzeń, nastrój treść, budzi niepokój, jednocześnie przyciągając. W ciszy milknie gwar, nasz głos wewnętrzny staje się słyszalny.

Pozwól mi zabrać Cię w tę podróż, w głębię Twoich przeżyć, może zobaczysz ulotność szczęścia i nietrwałość naszego życia, nie po to by ogarnął Cię mrok, ale po to by na jego tle zajaśniało światło ukazując całe swoje piękno. Piękno jakie niesie każda chwila życia.